ŠRD Tacen     

Vse o članarini in članih

 
 

 

 

 

Članarina

Članarina za sezono 2006/2007 je do januarja 2007 6.000,00.- sit, od januarja naprej pa 25.- EUR. V clanarino je všteto zavarovanje pri vseh aktivnostih ŠRD Tacen, delo pisarne, stroški vodenja TRR, racunovodstvo,…). Obveznosti do društva v obliki placila clanarine je treba poravnati do 1.12.2006.

Modra kartica

V sezoni 2006/2007 so združili Modro kartico in clansko izkaznico ZUTS. Namesto dveh bodo clani prejeli eno kartico za izkazovanje clanstva v Smucarski zvezi Slovenije in Združenju uciteljev in trenerjev smučanja Slovenije. Enotna članarina za Modro kartico je v višini 4.000.- sit . S placilom clanarine clan pridobi malo Modro kartico SZS, ki poleg ugodnosti vkljucuje tudi osnovno zavarovanje.

Letos je podaljševanje clanstva možno tudi preko spletne strani (seveda je to v pristojnosti vodstva društva ŠRD Tacen). Vsi tisti, ki ste že v lanski sezoni imeli plastificirano smucarsko izkaznico (na kateri je vaša fotografija in je shranjena na racunalniku ZUTS-a) in pa Modro kartico, mi morate placati clanarino društva ŠRD in clanarino SZS (Modra kartica) in združeno Modro kartico, na kateri bo poleg fotografije zapisana tudi vaša stopnja strokovne usposobljenosti, dobite na dom.

Vsi tisti, ki pa niste imeli plastificiranih smucarskih izkaznic, pa mi morate dostaviti fotografijo in pa kopijo vaše strokovne usposobljenosti. Možnost je tudi, da mi to dvoje pošljete po elektronski pošti.

Za vse dodatne informacije sem dosegljiv na mobitelu oz. v casu uradnih ur.